Strona główna » Blog » Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Bydgoszczy

Czym jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Bydgoszczy?

Rynek nieruchomości dynamicznie się zmienia, a więc aktualna wiedza na temat kosztów związanych z budownictwem mieszkaniowym staje się kluczowa zarówno dla inwestorów, jak i dla osób prywatnych planujących zakup mieszkania. Jednym z narzędzi, które pomaga zrozumieć i ocenić te koszty, jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.


Co to jest wskaźnik przeliczeniowy?

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia definiuje się jako przeciętny koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Jest to wartość ogłaszana co 6 miesięcy przez wojewodów, oparta na aktualnych danych Urzędu Statystycznego oraz wytycznych resortu właściwego do spraw budownictwa

Wskaźnik ten jest ustalany odrębnie dla poszczególnych województw i miast, co pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie regionalnych różnic w kosztach budowy.

Zastosowanie wskaźnika

Wskaźnik ten służy do obliczenia wartości odtworzeniowej lokalu, co jest kluczowe przy ustalaniu limitów podwyżek czynszów w zasobach mieszkaniowych, a także przy określaniu wskaźnika kosztów przedsięwzięcia przy wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków. Jest to narzędzie, które pomaga w planowaniu kosztów związanych z inwestycjami w nieruchomości oraz w utrzymaniu już istniejących budynków.

Dlaczego wskaźnik jest tak istotny?

Rozumienie i śledzenie wskaźnika przeliczeniowego jest ważne zarówno dla inwestorów, jak i dla osób prywatnych. Dla inwestorów, wskaźnik ten może być wyznacznikiem opłacalności projektów budowlanych, podczas gdy dla osób prywatnych, świadomość kosztów odtworzenia może wpłynąć na decyzje zakupowe lub remontowe.

Wskaźnik ten, choć nie może być bezpośrednio używany do analizy cen rynkowych, stanowi ważne źródło informacji o trendach w kosztach budowy, co pośrednio może wpływać na ceny mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym.

Aktualne wartości wskaźnika w Bydgoszczy

Dla czwartego kwartału 2023 roku i pierwszego kwartału 2024 roku, wskaźnik przeliczeniowy został ustalony na poziomie:

1) dla województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa tj. Miasta Bydgoszcz i Gminy Miasta Toruń – w wysokości 5.878,00 zł;

2) dla miasta będącego siedzibą wojewody tj. Miasta Bydgoszcz – w wysokości 6.924,72 zł;
3) dla miasta będącego siedzibą sejmiku województwa tj. Gminy Miasta Toruń – w wysokości 6.458,63 zł.*


*informacje pochodzą z obwieszczenia wojewody kujawsko-pomorskiego. Pełna treść dostępna pod linkiem.