Strona główna » Blog » Świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

W kwietniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca charakterystyki energetycznej budynku. Od tej pory każdy, kto będzie chciał sprzedać bądź wynająć swoje mieszkanie będzie musiał taki dokument uzyskać. Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości i jakie kary grożą za brak certyfikatu – o tym dowiesz się z naszego artykułu.Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości to dokument, który określa potencjalną ilość energii, którą wykorzystuje się na potrzeby użytkowania lokalu, na przykład do: 

  • ogrzewania pomieszczeń, 

  • wentylacji, 

  • podgrzewania wody, 

  • klimatyzowania wnętrza,

  • oświetlenia.

Pod uwagę są również brane takie parametry jak sposób izolacji konstrukcji. Otrzymany wynik jest podstawą do zakwalifikowania nieruchomości do danej klasy od A do G.

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi mieć każdy, kto:

Z tego obowiązku są zwolnione osoby, które wykorzystują nieruchomość na użytek własny, tj. nie zamierzają jej sprzedawać ani wynajmować.


Kara za brak świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania

Za niewywiązanie się przez osoby sprzedające lub wynajmujące nieruchomość z obowiązku przekazania świadectwa energetycznego przy sporządzaniu umowy grozi kara grzywny w przedziale od 20 zł do 5 tys. zł.

Kto sporządza świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza uprawniona do tego osoba, która przeprowadzi audyt naszej nieruchomości. Może to być zarówno projektant, jak i specjalista, który ma odpowiednie uprawnienia i została wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Cena sporządzenia dokumentu będzie zależała od rodzaju nieruchomości, a także jej lokalizacji.