Strona główna » Blog » OC pośrednika w obrocie nieruchomości – czym jest i dlaczego ma znaczenie?

OC pośrednika w obrocie nieruchomości – czym jest i dlaczego ma znaczenie?

Ze względu na spory popyt, w Polsce powstaje coraz więcej nieruchomości. Mimo to znalezienie idealnego mieszkania czy lokalu użytkowego wcale nie jest takie proste. Większość osób poszukujących idealnej nieruchomości zwraca się do pośrednika. Kupowanie mieszkania wiąże się z dużym wydatkiem. Jako że mowa o tysiącach złotych, zawód pośrednika wiąże się również ze sporym ryzykiem. Z tego powodu osoby zajmujące się pośredniczeniem w dziedzinie nieruchomości powinny zabezpieczyć się za pomocą OC.


Czym konkretnie zajmuje się pośrednik nieruchomości i po co mu OC?

Osoba, która chce pracować jako pośrednik, powinna posiadać własną działalność gospodarczą. W jego gestii pozostaje także reklamowanie swoich usług i zdobywanie klientów. Pośrednicy mogą znaleźć zatrudnienie także w agencjach nieruchomości. Jego główna rola polega na wsparciu klientów w transakcjach zakupu mieszkania, opiewających na naprawdę wysokie kwoty. Praca na stanowisku pośrednika nieruchomości jest odpłatna, a czynności wykonywane przez pośrednika dążą do zawarcia przez inne osoby umowy nabycia bądź zbycia praw do nieruchomości, w tym także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dzierżawy lub najmu części bądź całości nieruchomości. Kwota wynagrodzenia zależna jest od ilości transakcji i ich kwoty.

Aby pośrednik nieruchomości mógł wykonywać swój zawód, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik ten wykonuje czynności wspólnie z innymi osobami, jest on również objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby. Dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych celowo, jak i też tych spowodowanych w wyniku ekspertyz i opracowań. Współpraca z pośrednikiem powinna być oparta na umowie pośrednictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pośredników obrotu nieruchomościami stanowi zabezpieczenie dla klientów, obawiających ewentualnych konsekwencji finalizacji transakcji z agencją nieruchomości. W przypadku korzystania z usług rzetelnej agencji, ubezpieczenie to jest jedynie wymaganym odgórnie dodatkiem, ponieważ profesjonalna firma pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości gwarantuje najwyższą jakość usług.