Strona główna » Blog » Jakie standardy musi spełniać działka pod zabudowę mieszkalną?

Jakie standardy musi spełniać działka pod zabudowę mieszkalną?

Zakup gruntu pod zabudowę mieszkalną to duże wyzwanie, ale przede wszystkim jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez przyszłych właścicieli domku jednorodzinnego. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed ostatecznym zakupem działki budowlanej.


 

Najważniejsze informacje o działkach

 

Wielu inwestorów marzy o własnym domu, w którym mogą zamieszkać z rodziną lub stworzyć oazę poza miastem, gdzie będą mogli się zrelaksować lub odpocząć. Szukając działki trzeba pamiętać, że nie każdy grunt nadaje się pod zabudowę i może pełnić zupełnie inne funkcje. Z jednej strony dostępne są działki pod zabudowę mieszkalnądziałki rolne, działki rolne z prawem do zabudowy oraz działki rekreacyjne Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania, który określa rodzaj, przeznaczenie i warunki zabudowy każdej działki znajdującej się na określonym terenie.

 

Definicja działki budowlanej

 

W polskim prawodawstwie funkcjonują aż trzy definicje działki budowlanej, zapisane w różnych altach prawnych, do których należą ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych budynków. I tak na podstawie analizy przedstawionych dokumentów można powiedzieć, że działka budowlana to zabudowana działka gruntu posiadająca określoną wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej. Działka budowlana jest ponadto wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiające korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

 

Oznaczenia gruntów

 

a etapie analizy gruntów pod zabudowę inwestor może spotkać się z różnych oznaczeniem gruntów występująca w dokumentach. W miejscowym planie zagospodarowania można znaleźć działki to zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, działki do zabudowy wielorodzinnej oznaczone symbolem MW oraz tereny pod zabudowę usługową – U. Ponadto w ewidencji gruntów można spotkać się z oznaczeniem terenów mieszkaniowych – B, innymi terenami zabudowanymi – B oraz terenem przeznaczonym pod zabudowę – Bp.

Skuteczne poszukiwanie działki pod zabudowę

Poszukiwanie idealnej działki pod zabudowę warto rozpocząć od przeanalizowania dostępnych ofert sprzedaży w Internecie lub możliwości skorzystania z pośrednika nieruchomości. Decyzja o zakupie powinna być poprzedzona wizją lokalną, ale też sprawdzeniem praw właściciela do określonego gruntu. Informacje te można znaleźć w ewidencji gruntów oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest również ustalenie statusu działki oraz sprawdzenie, czy nie jest a nią nałożona hipoteka. W przypadku, kiedy wszystkie formalności zostaną dokładnie sprawdzone oraz nie ma przeszkód prawnych do zakupu działki można dokonać transakcji.