Strona główna » Blog » Dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania

Jakie dokumenty są niezbędne przy zakupie mieszkania?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu każdej dorosłej osoby. Aby doszło do transakcji należy spełnić wiele formalności, a także przygotować niezbędne dokumenty. Zakup nieruchomości to poważne przedsięwzięcie, które wymaga starannego planowania. Należy mieć na uwadze, że precyzyjne wymogi dotyczące dokumentów mogą się różnić i zależeć od specyfiki przypadku oraz szczegółów umów kupna-sprzedaży. Oto przewodnik, który wyjaśni, jakie dokumenty są niezbędne przy zakupie mieszkania, co ułatwi przeprowadzenie procesu sprawnie i bez zbędnych komplikacji.
1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

Zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą posiadać ważny dowód tożsamości, który będzie potrzebny przy podpisywaniu umowy notarialnej. Jeżeli drugą stroną umowy jest osoba z obywatelstwem innym niż polskie, to powinna ona przedstawić ważny paszport zagraniczny.

2. Umowa przedstępna

Przed podpisaniem ostatecznej umowy kupna-sprzedaży często zawierana jest umowa przedwstępna lub rezerwacyjna. To dokument, w którym sprzedający i kupujący zobowiązują się do przyszłego zawarcia umowy właściwej, określającej warunki zakupu nieruchomości, takie jak:

  • cena sprzedaży, 

  • terminy i sposób płatności,

  • wysokość zaliczki lub zadatku.

3. Dokument potwierdzający prawo własności

Akt własności jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu sprzedający potwierdza prawo własności do nieruchomości. Musi on być wolny od jakichkolwiek obciążeń. Jeżeli jednak mieszkanie jest obciążone  hipoteką, to niezbędne będzie okazanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia (nie starsze niż 30 dni). Wypis z księgi wieczystej pozwoli na sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, w tym obecności hipotek.

4. Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne to dokument określający charakterystykę energetyczną budynku. Informuje ono o zapotrzebowaniu na energię, co może wpłynąć na przyszłe koszty utrzymania mieszkania. Nieokazanie tego zaświadczenia skutkuje nałożeniem kar finansowych na sprzedającego.

5. Zaświadczenie o braku zaległości w czynszach

Taki dokument może wydać wspólnota mieszkaniowa bądź administrator budynku. Jest on potwierdzeniem, że właściciel nie zalega z płatnościami związanych z użytkowaniem mieszkania, między innymi czynszem czy opłatami za media.

To tylko niektóre wymagane dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania. Biuro Jagła Nieruchomości w ramach pośrednictwa udzieli ci pomocy w zakupie mieszkania oraz w przygotowaniu niezbędnych formalności.