Strona główna » Blog » Deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości

Deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości

1 stycznia 2014 czeka nas rewolucja w dostępie do zawodu pośrednika nieruchomości.


Deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości

 

9 lipca 2013 prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, której celem jest redukcja ograniczeń stawianych osobom chcącym je wykonywać. Ustawa znosi m. in. reglamentację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014. Od tego czasu osoby wykonujące zawód pośrednika nie będą musiały posiadać wyższego wykształcenia ani skończonych studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nie będzie też konieczne odbycie co najmniej 6 miesięcznej praktyki zawodowej.

 

Pozostanie natomiast obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym również umieszczenie tej informacji w zawieranych umowach pośrednictwa). Umowa pośrednictwa będzie musiała nadal być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Ustawa wzbudziła spory sprzeciw w środowisku licencjonowanych pośredników, którzy obawiają się obniżenia standardów świadczonych usług. Jednak już obecnie w branży pracuje sporo osób bez licencji, dla których zmiana przepisów jest szansą na rozpoczęcie pracy na swoim.

 

Zespół otoDom.pl