Strona główna » Blog » Czym jest podatek od nieruchomości i co wpływa na jego wysokość?

Czym jest podatek od nieruchomości i co wpływa na jego wysokość?

Zgodnie z polskimi przepisami posiadanie nieruchomości lub jej wieczyste użytkowanie wiążą się z koniecznością zapłaty odpowiedniego podatku. Należy on do podatków lokalnych, co oznacza, że otrzymane z niego pieniądze nie trafiają do budżetu państwa, a do gminy i to ona właśnie zajmuje się jego egzekwowaniem


Uchylenie się od obowiązku jego zapłacenia może wiązać się z poważnymi konsekwencjami w postaci naliczanych wraz z upływem czasu odsetek, a nawet wysokiej grzywny.

Podatek od nieruchomości zapłacić muszą:

  • właściciele nieruchomości
  • posiadacze samoistni nieruchomości
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości
  • posiadacze nieruchomości stanowiących mienie państwowe

Podatkowi podlegają zarówno domy lub mieszkania, jak i lokale oraz budynki służące do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkami są nieruchomości wykorzystywane do działalności rolnej, leśnej oraz rybackiej.

 

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

 

Informację o kwocie, którą będzie musiał zapłacić podatnik, dostarcza do niego gmina. Obliczana jest ona na podstawie kilku różnych czynników. Największy wpływ na wysokość podatku mają powierzchnia nieruchomości oraz jej przeznaczenie. Poszczególne stawki ustalane są raz do roku przez gminy, podczas gdy ich maksymalna wysokość podawana jest wcześniej przez Ministra Finansów.

W 2022 roku osoby posiadające grunty, budynki, lokale gospodarcze lub mieszkania w Bydgoszczy będą musiały zapłacić następujące kwoty:

  • od gruntów służących do działalności gospodarczej – 1,03 zł za m2
  • od pozostałych gruntów – 0,54 zł za m2
  • od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,89 zł za m2
  • od budynków lub ich części służących do działalności gospodarczej – 25,74 zł za m2
  • od garaży niesłużących do działalności gospodarczej – 8,68 zł za m2

Podatek od nieruchomości musi zostać zapłacony w określonym terminie. W przypadku zakupienia lub otrzymania nieruchomości jest to pierwszy dzień miesiąca następującego po tym, w którym ją nabyto lub zaczęto z niej korzystać. W przypadku jej wybudowania – pierwszy dzień roku następującego po tym, w którym budowa została ukończona lub rozpoczęto korzystanie z nieruchomości. Podatek można zapłacić przelewem, bezpośrednio w kasie gminy lub u wyznaczonej przez nią osoby.