Strona główna » Blog » Co powinna zawierać przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości?

Co powinna zawierać przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z artykułem 389. Kodeksu Cywilnego umowa przedwstępna to dokument, w którym jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Często pojawia się podczas zakupu lub sprzedaży nieruchomości.


Podpisuje się ją, gdy obydwie strony są pewne transakcji, ale z różnych powodów nie mogą jej jeszcze sfinalizować. Może wynikać to na przykład z braku środków finansowych lub potrzeby uregulowania statusu prawnego nieruchomości. Umowa przedwstępna jest zazwyczaj wymagana podczas starania się o kredyt hipoteczny – stanowi dla banku gwarancję, że do transakcji dojdzie i żadna ze stron nagle się z niej nie wycofa.

 

Co musi znaleźć się w umowie przedwstępnej?

 

Dokument ten nie tylko zobowiązuje do przeprowadzenia transakcji, ale zawiera również dotyczące jej szczegóły, w tym przede wszystkim dokładne informacje na temat nieruchomości oraz cenę, której sprzedawca nie może już potem zmienić. To istotne zabezpieczenie interesów obydwu stron, dlatego jego właściwe skonstruowanie jest niezwykle ważne. Bardzo przydatne podczas tego procesu bywa pośrednictwo nieruchomości w wykonaniu profesjonalnego biura. Pomoże ono w spisaniu umowy tak, by była korzystna i skutecznie chroniła przed nieuczciwymi praktykami.

Do jej najważniejszych elementów należą:

  • data oraz miejsce
  • dokładne określenie przedmiotu umowy
  • dane osobowe obydwu stron
  • cena sprzedaży

Sprzedawca powinien jasno przedstawić stan prawny nieruchomości, a kupujący dokładnie go zweryfikować. Potrzebne może być zajrzenie do księgi wieczystej lub otrzymanie od spółdzielni zaświadczenia, które potwierdzi prawo sprzedawcy do nieruchomości. Musi on poinformować o związanych z nią ewentualnych zaległościach finansowych, roszczeniach lub ciążących na niej obciążeniach i ograniczeniach.

 

Co jeszcze warto zawrzeć w umowie przedwstępnej?


Umowa przedwstępna powinna zawierać również planowany termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli płacony jest zadatek lub zaliczka, należy o nim wspomnieć i podać jego wysokość. Warto spisać warunki, pod którymi można będzie odstąpić od umowy (w przypadku nabywcy może być to na przykład odmowa przyznania kredytu). Jeśli mieszkanie jest sprzedawane razem z wyposażeniem lub mają zostać w nim wykonane jeszcze jakieś prace, rozsądnym krokiem będzie spisanie szczegółów.